Pět stupňů připoutanosti – IV. Zvnitřnění

Stupeň první: Autentické já

Stupeň druhý: Preference

Stupeň třetí: Identita 

Stupeň čtvrtý: Zvnitřnění

Na čtvrtém stupni jste se dostali na úroveň připoutanosti, kterou lze chápat jako nezdravou a která může ovlivnit váš osobní sen a to, jak prožíváte sen planety.

Máme-li zůstat u sportovní analogie, pro řadu horlivých nadšenců nastává v této fázi čas, kdy se ztotožňují nejen se svým týmem, ale vlastně se brání všemu, co ohrožuje jejich pevné přesvědčení, že jejich mužstvo je to nejlepší z nejlepších. To je moment, kdy se přesvědčení mění: z identity se stává zvnitřnění. Spojení s fotbalovým týmem je teď nedílnou součástí toho, za koho se pokládáte. Zaplétáte se do debat na téma, o kolik je vaše mužstvo lepší než ostatní. Věříte, že se mýlí každý, kdo s vámi nesouhlasí.

Když váš tým prohrává, jste zoufalí, a dokonce si vymýšlíte omluvy, jak porážku ospravedlnit. Příběh o vítězství  a prohře nyní pojednává o vás. Výkon vašeho týmu ovlivňuje způsob, jak hodnotíte sami sebe. Pokud vyhrává soupeř, zuříte, protože poraženým jste vy. Samozřejmě byste v životě nešli na pivo se žádným fanouškem protivníka! Jaképak kamarádské tlachání! Když pročítáte statistiky, napomínáte hráče svého týmu, že kvůli nim “vypadáme” tak špatně. Může se stát, že se usilovně snažíte zjistit o těchto fotbalistech podrobnější informace.

Na druhou stranu vám připadá, jako by každé slovo chvály, kterou si vaše mužstvo vysloužilo, bylo určeno přímo vám. Nejenže si fotbal odnášíte s sebou domů, ale dokonce jste ho začlenili do své osobnosti a vytváříte si vlastní identitu prostřednictvím přesvědčení, že právě tohle obnáší pojem být opravdickým fanouškem.

Ačkoliv tým, o němž toho už tolik víte, nemá s vámi ve skutečnosti nic společného, vaše přehnané sebevědomí a vaše připoutanost jsou ve vzájemném vztahu. Osobní  život a připoutanost  jsou ve vašem pojetí natolik rozostřené, že se všechno začíná točit okolo tohoto družstva. Ostatní jeho příznivci by se raději měli chovat slušně, poněvadž všichni reprezentují jeho barvy – a tyto barvy přece něco znamenají: jsou ve vašem životě hodnotou. Raději by se měli chovat tak, aby plně dostáli významu pojmu opravdový fanoušek. Jinak by se tak vůbec neměli nazývat!

Když máte co do činění s fanoušky jiných mužstev či s lidmi, kteří se staví proti vašim představám, budete se s nimi urputně hádat a křičet na ně, ale do pěstních potyček nepůjdete – těsně před nimi se zarazíte. Stále ještě jste schopni omezit obranu na pouhé slovní přestřelky. A přestože snad i máte několik přátel, kteří nežijí fotbalem, spíše dáváte přednost společnosti těch, kdo jsou téhož smýšlení jako vy. Jak vaše připoutanost sílí, pravděpodobně si věrnost tomuto mužstvu stanovíte jako podmínku, jejímž prostřednictvím dovolujete ostatním lidem včetně vás samotných udržovat s nimi vztah. Jinými slovy, připoutanost jste si zvnitřnili do té míry, že se pro vás stalo podmínkou sebepřijetí. Začínáte tedy tuto představu vnucovat lidem, které milujete, i těm, s nimž se stýkáte v běžném životě.

Stupeň pátý: Fanatismus

Zpracovala Petra Šarmová, www.PrirodniCestou.cz

Zdroj: Pět stupňů připoutanosti , Don Miguel Ruiz ml.

 

 

Rubriky 5 stupňů připoutanosti | Napsat komentář

Napsat komentář