Archiv rubriky: Pro zdraví a harmonii

Pomozte buňkám znovu pracovat na frekvenci zdraví

Činnost přístroje BIOHARMONEX je založena na metodě biorezonance. Biorezonance je částí vědeckého světa považována za jednu z léčebných metod budoucnosti. Především proto , že se jedná o metodu neinvazivní , nenásilnou, účinnou, snadno aplikovatelnou a především – zcela bezpečnou.

Říká se , že vše geniální je jednoduché. Je tomu tak i v tomto případě , neboť metoda biorezonance je založena na základních fyzikálníchBioharmonex - biorezonanční terapie doma zákonitostech. U přístroje BIOHARMONEX se vědcům podařilo, patřičnou frekvencí vyzařování pulsního magnetického pole, docílit patřičného nakmitávání buněk lidského organismu či jeho části.

Jak buňky fungují na frekvenci zdraví

Jednoduše řečeno: Každá buňka lidského organismu kmitá (vibruje) určitou naprosto přesnou rychlostí (frekvencí) Má určitou svoji “ pracovní rychlost.“ Díky tomuto jevu si buňka vyměňuje informace s jinými buňkami , přijímá „do sebe“ výživu (základní stavební kameny těla) , vylučuje zplodiny své činnosti (látková výměna) , pracuje jako biochemická továrna…atd. Vše je v pořádku , organismus je v harmonii.

Bohužel , díky nevhodným životním podmínkám , stravě, stresu, elektromagnetickému smogu a jiným zásadním faktorům náš organismus významně přetěžujeme! A tedy každou jeho buňku…

Při neharmonické frekvenci vzniká nemoc

Vědci zjistili následnou skutečnost. Přetížená buňka se „unaví“ a změní svoji „pracovní rychlost“. Změní svoji frekvenci. Pozmění svoji činnost , pozmění svoji biochemickou aktivitu. Následuje změněný vývoj organismu směřující k disharmonii, nevyváženosti , následně k nemoci, obtížnému zvládání životních podmínek apod.

Biorezonance je jedna z možností, jak pomoci buňce (buňkám) znovu najít svou ztracenou “ pracovní rychlost“, jak zharmonizovat její procesy, jak bezrizikově nastolit harmonii celého složitého organismu.

 

Zdroj: Marcel Černoch, Diagnostika v praxi, Poznání

 

 

více

Příznaky parazitů, virů, plísní v těle

Vliv parazitů na naše zdraví je stále podceňovaný. Důležité si je také uvědomit, že máte-li parazity v těle, vaše tělo je překyselené. Stejně jako dlouhodobě nepřehlížíme zvýšenou teplotu, neměli bychom přehlížet ani dlouhodobé překyselení organismus, protože tím jen zavíráme oči před příčinou téměř všech nemocí.

více

Pozitivní interakce mezi Rhodiolinem a Noni Liquid

Již několik let sleduji vzájemně prospěšné působení Rhodiolinu, Noni a Nopalinu. Mezi Rhodiolinem a Noni Liquid dochází k pozitivní interakci – k podpoře  vzájemných účinků těchto produktů. Nopalin jejich vzájemnou synergii zesiluje.

Proti bolesti a stresu

Rhodiolin díky rosavinu a salidrosidu zvyšuje v organismu hladinu serotoninu a melatoninu. Noni Liquid (dále jen Noni) volný serotonin využívá a pomáhá z něj vytvořit xeronin. Výsledný xeronin má podobné vlastnosti jako endorfiny a enkefaliny (endogenní opiáty). Xeronin sám zvyšuje množství endorfinů, které se dostávají z trávicího traktu do krve a tak ke všem buňkám. Zesilující společný účinek serotoninu z Rhodiolinu a endorfinů z Noni spočívá v působení proti bolesti a stresu. Serotonin se účastní procesů podílejících se na vzniku nálady, což se využívá při migrénách a v psychiatrii.

Cyklus spánku a bdění

Skopoletin obsažený v Noni zvyšuje v mezimozku vylučování serotoninu a melatoninu a zvýrazňuje jejich celkový účinek. Hladina skopoletinu ovlivňuje i vnímání střídání dne a noci a stimuluje cyklus spánku.

Čas pro 24hodinovou synchronizaci udává především jasné světlo. Informace o tom se dostává k epifýze a způsobuje tam útlum sekrece hormonu melatoninu, jehož hladina je v noci vysoká. Ten se pak vystřídá se serotoninem a nastává bdění. To lze využít u autizmu, kdy mimo jiné dochází k poruše spánku i nálad.

Příznivé účinky oxidu dusnatého

Skopoletin z Noni zvyšuje tvorbu oxidu dusnatého, který má úlohu v udržování vazodilatace při regulaci krevního tlaku. Působí proti bujení a růstu buněk cévní stěny. Zabraňuje tak cévním onemocněním, zejména ateroskleróze. Zamezuje riziku vzniku trombů.

Dalším významným účinkem oxidu dusnatého je, že stabilizuje filtraci v ledvinách, tedy podporuje základní očišťovací schopnosti ledvin, působí na poškozené buňky ledvin. To je důležité např. u diabetiků. Rhodiolin potom tím, že podporuje homeostázu (stálost a rovnováhu procesů v lidském organismu, mimo jiné i vyrovnání hladiny hormonů), působí zpětně jako regulátor krevního tlaku v krevním řečišti.

Vnitřní homeostáza

Lidský organismus je vystavován neustálým změnám, přičemž vnitřní parametry jsou homeostatickými mechanismy udržovány ve stálém rozmezí, které  je nezbytné pro správnou funkci jednotlivých orgánů. V homeostáze vnitřního prostředí se uplatňují ledviny, plíce, krevní oběh, pufry (látky, které tlumí výkyvy) a také hormonální a nervová regulace.

Společným působením Noni a Rhodiolinu se zesiluje účinek serotoninu a dopaminu. Nedostatek dopaminu souvisí se vznikem Parkinsonovy choroby. Vyšší množství serotoninu zvyšuje flexibilitu cév a má vliv na řízení srdeční činnosti za fyziologických i patologických stavů.

Aktivace imunity

Damnakantal z Noni zpomaluje dělení některých předrakovinových buněk a může podporovat obnovu jejich správného fungování. Hlídá tak dělení buněk. V případě, že dojde k nekontrolovanému bujení, aktivuje především imunitní systém a dokáže aktivovat T a B lymfocyty, makrofágy a monocyty. Díky tomu mají ohrožené buňky schopnost vrátit se ke svým normálním funkcím. Rhodiolin synergicky podporuje imunotoleranci a pomáhá vytvářet imunitní dozor (protinádorová imunita).

Další účinky

Při společném působení Noni, Rhodiolinu a Nopalinu dochází k podpoře tvorby inzulinu, resp. zvýšení citlivosti buněk na inzulin, a tak k úpravě hladiny krevního cukru v krvi,.

Noni, Rhodiolin a Nopalin společně rovněž zesilují své antioxidační účinky.

Další nepřímá synergie Noni, Rhodiolinu a Nopalinu se projevuje při regulaci tělesné hmotnosti, kdy Noni zlepšuje poruchy trávení a vstřebávání, Nopalin čistí pomocí vláknin tlusté střevo a Rhodiolin způsobuje rychlejší mobilitu – pohyblivost obsahu tlustého střeva.

Rhodiolin a Nopalin ochraňují játra před účinky toxických látek.

*   *   * 

Mezi Noni a Rhodiolinem, ale i s Nopalinem dochází k vzájemně propojeným a prospěšným vztahům a účinkům, které působí v celém komplexu uceleně.

V poradenství jde zejména o to, aby se společně používaly jen ty produkty, které se pozitivně ovlivňují nebo doplňují. Pokud neznáme vzájemný vztah všech účinků, neměli bychom doporučovat více produktů.

Při cílené obměně produktů začínáme s těmi, které jsou akutně nutné, a pokračujeme těmi produkty, které mají návaznost na kvalitu předchozích účinků, a to podle stavu organismu, který stále sledujeme. Jde o tzv. rozfázování aplikace produktů, doplňků zdravé výživy.

MUDr. Jiří Fiala

Originální článek: http://calivita.cz/articles/news/news/201309161347ucinkyproduktu/

více

Rozchodnice růžová stres a deprese – zkušenosti s Rhodiolinem

Růži hor, rhodiolu Rose, si od první chvíle velmi vážím. Už při čtení letáčku k přípravku Rhodiolin jsem si řekla: “ Pokud tato bylinka dokáže přežít v nadmořských výškách 3 300 až 6 000 metrů, určitě pomůže “ přežít “ i mně!“ A stalo se ! Sice nevím, jestli budu žít více než 100 let, rozhodně však tento skvělý přípravek dokáže pomoci a pomohl už za krátký čas , co jsem ho objevila pro desítky lidí v těžkých, krizových situacích vyvolaných dlouhodobým nebo situačně působícím silným, nadměrným stresem.

Komplexní terapie

Vzděláním jsem psycholožka a téměř 30 let pracuji v oblasti praktické psychologie, z toho 12 let podnikám v soukromé lékařské praxi. Mou cestu léčení označuji možná neskromně a možná neodborně „komplexní terapie“, protože neléčí jen duši – psychologickými prostředky, ale i tělo – léčím rukama ( reflexní masáž, akupresura, odblokování, vyrovnávání, doplňování energie … ) a doporučuji alternativní, přírodní přípravky pro prevenci a léčení nemocí. Držím se zásady, že svým klientům nabízím jen to , co jsem sama odžila, vyzkoušela a co mi pomohlo. Díky tomu jsem dnes zdravější než „předtím, ve starém životě mého mládí“ … Paradoxně , ale je to tak !

„Věrná“ zůstávám především firmě CaliVita a její skvělým přípravkům. Patřím mezi první členy „obchodu“, který nejvýznamněji ovlivnil mé náhledy na zdravý životní styl, prevenci, sebe-léčení i pomoc jiným v somatické oblasti, péče o tělo ( a samozřejmě, že ve zdravém těle – zdravý duch! ).

CaliVita pro všechny

V té době, v roce 1994, jsem byla půl roku nezaměstnaná a každou korunku bylo třeba dvakrát obrátit. Ale přesto jsem najednou získala pevné přesvědčení, že ty nejdůležitější investice jsou investice do zdraví. Začala jsem kupovat doplňky výživy nejen pro sebe, ale i pro své dvě dcery – tehdy vysokoškolačky. Byly to hlavně Full Spectrum, Strong Bones, Super Soya Lecithin, C – 1000, a podle potřeby i další . Jsem hluboce přesvědčena, že mi výrazně pomohli ve zpevňování mého zdraví, zvyšování výkonnosti a celkově ve zkvalitnění mého soukromého i profesionálního života. Samozřejmě jsem tuto cestu “ nabízela “ i svým klientům a přátelům …

Všechno bylo stále lepší a hezčí, byla jsem zdravá, úspěšná a šťastná ( jako v pohádce , ne? ). Je jasné, že tento obrat nezpůsobily pouze změny na úrovni těla. Od začátku to bylo propojeno s alternativou v oblasti duše a já jsem tvrdě pracovala na odstranění hrubých vrstev negativního myšlení, strachu a na vytvoření trvale pozitivního naladění v mé duši (zde je důležité rozhodnout se, ale hlavně vytrvat – program na celý život ! ) .

Jak tělo a duše začala strádat

Bylo mi,  zdá se, tak velmi dobře, že podle českého “ neví, co by roupama “ nebo zemplínského “ z rozkoši še psi bešňej “ jsem se rozhodla, že předělám jednu stoletou zříceninu na dům … Všechno šlo na „dílo“, nebylo času ani peněz , ba ani pomyšlení na nic, natož na drahé ( najednou. ..! ) přípravky CaliVita. Pozitivní formulky začaly vytlačovat nadávky a repliky plné obav z možného fiaska a nesolventnosti …

Extrémně navýšen, všestranný a dlouhotrvající stres způsobil, že moje tělo strádalo a bolelo a duše také – obavy, úzkost, strach , zlost, hněv – cestička k depresi … Naštěstí mě drží nad vodou vždy moje práce, protože přece když učím jiné, aby se nevzdávali a chránily se , tak se cosi nalepí i na mě …

A v tomto rozpoložení mi v listopadu 2005 ( po dvou a půl letech divoké “ makačky “ ) zazvonily u dveří mé ordinace zjevně dva andělé – Jurko Korpa – Ondo s kamarádkou z mládí, Katkou Szinayovou , abych přednášela v CV psychologické témata, např. o depresi . Kajícně jsem se přiznala, že nejenže nevím, co nového je v CV, ale že už přes dva roky téměř nic neužívám a že jsem na pokraji “ zhroucení „. No a jestli firma má něco účinné proti depresi … Ano, více přípravků, ale hlavně fantastický Rhodiolin.

rozchodnice-ruzova-rhodioln

Rhodiolin CaliVita – rozchodnice růžová

Síla Rhodiolinu

Jelikož nejsem zvyklá mluvit o tom, co nemám odzkoušené, začala jsem ho 18. listopadu brát, a to 1. týden 3 denně, další 2 týdny po 2 a další 3 týdny po 1, ostatní zůstaly pro “ strýčka Příhodu “ . Do 5. prosince ( den přednášky ) byla za mnou úspěšná třítýdenní kúra, která zřetelně prokázala sílu tohoto zázračného kvítku , a to na skupině 21 lidí s problémy stejného charakteru. Bez výjimky zřetelné a nesmírně příjemné zlepšení. ( Kdo ví, jak bolí duše, ví i to, jaká úžasná může být úleva, navíc bez jakýchkoliv negativních účinků . ) Namísto nerovnováhy, napětí a úzkosti navozených strachem ze selhání a vyčerpání, byly to pocity uvolnění, pohody, “ jakoby ve mně růžička rostla“. Od té doby je zde Rhodiolin pro nás, pro chvíle, kdy je “ toho 3x víc na práci „, když někdo udeří pod pás nebo do srdce, když něco, na čem záleželo, tu najednou není nebo před veřejným vystoupením (namísto panáka , . cha – cha – cha … ).

Zkušenosti s Rhodiolinem – při depresi

Je mnoho dalších případů, kde Rhodiolin pomohl . Např . 20 -letý vysokoškolák Lacko , léčen od 15 let psychofarmaky na diagnózu “ úzkostná porucha „. Přišel v těžké depresi, selhával v l . ročníku VŠ. Nebyl schopen soustředit se, zapamatovat si, reprodukovat, měl potíže s dýcháním, třes rukou, bolesti hlavy, bál se, vzdával se … Dnes je studentem 4. ročníku a úspěšně se vypořádává i s osobnostním růstem, řeší věci “ lásky „, partnerství, vztah k rodičům, práci atd. .

Samozřejmě, že hlavní je cílená komplexní terapie, ale růžička zjevně uvolnila a vybídla, usnadnila proces léčení a rekonvalescenci.

Rhodiolin a hyperaktivita

Můj hyperaktivní vnouček Matej, při nástupu do školy ( a od té doby dalších asi 20 podobných dětí ), nedokázal zkrotit svůj neklid, zvýšenou pohyblivost, impulzivitu, nesoustředěnost a tak jsme Rhodiolin zkusili spolu s Bee Power a Stress Management B – Complex. Pomáhají nejen dětem, ale i učitelům a rodičům.

Rhodiolin – pomoc při závislosti, psychické problémy

Rhodiolin velmi podporuje léčbu různých závislosti , pomáhá při odvykacích kůrách. Ale tam je podle mě psychoterapie nezbytnou podmínkou úspěchu. Skvělé účinky prokázal při partnerských “ rozladit „, kde manželé, psychicky vyčerpaní neustálým “ bojem „, nejsou schopni rozumných řešení – uvolňuje a posiluje emocionální oblast a pomáhá při komunikaci. Rhodiolin je skutečným pomocníkem a lékařem při ztrátě partnera nebo jiného blízkého člověka, při ztrátě práci, statusu, když se najednou vynoří a přetrvává pocit ztráty smyslu života a možná i horší … spolu s lidskou blízkostí, podporou a porozuměním blízkých a nejlépe dobrého psychoterapeuta. Ale růžička pomáhá i tam , kde psychoterapie z různých důvodů není možná. A to je nejdůležitější, protože platí “ Pomoz si člověče, i já ti pomůžu! “ Tak Pánbůh pomáhej nám všem!

 

PhDr . Katarína Šáriová

 

Originální článek: http://calivita.cz/articles/news/news/201309161343atoruza/

Překlad: Petra Šarmová, www.PrirodniCestou.cz

 

více

Proč před očistou cíleně podpořit játra?

Základem zdravého fungování našeho těla je správná funkce našich vnitřních orgánů. S ohledem na náročný životní styl dnešní doby a na značné zatížení organismu škodlivinami, patří mezi ty nejnamáhanější bezesporu naše játra. Právě játra jsou hlavním pilíře přirozené očisty těla od mnoha toxinů a mají pro naše zdraví nezastupitelný význam.

Účinná detoxikace a regenerace pro játraPři jakékoli větší očistě je tělo zaplaveno velkým množstvím toxinů, což způsobuje značný nápor na organismus a správně fungující játra jsou v této době nezbytností. Plánujete-li tedy podpořit své zdraví například podzimní a jarní očistou střev nebo protiparazitovou kůrou, dopřejte předtím játrům náležitou péči. Čím v lepší kondici budou vaše játra, tím bude následná očistná procedura účinnější a zamezíte tak i možným komplikacím spojených s nadměrným vyplavením odpadních látek při detoxikací těla, kterými mohou být nevolnosti, nadměrná únava, bolesti hlavy atd.  

Játra podpoří kromě vhodné stravy nezbytné aminokyseliny a účinné látky jako je zejména kvalitní lecithin, dále pak například chrom, arginin. Vhodné je současně s jaterní bylinkou, kterou je ostropestřec mariánský. Více o naší vyzkoušené a velmi účinné kůře v podání výjimečného produktu Liver Aid + Lecithin se může dočíst v článku:  Detoxikace – očista jater a žlučníku

více

Parazité versus zvýšená chuť na nezdravá jídla

Chuť na některé z nezdravých jídel má určitě čas od času každý z nás. Nemá smysl z toho dělat problém, ten nastává pokud se z občasných chutí stane doslova návyk. Přejídání a „ujíždění“ na nějakých pokrmech nebo potravinách  nemusí značit pouze problémy s vaší slabou vůlí, ale velmi často je tam přímá spojitost s tím, že ve vašem těle není všechno v pořádku, že je tam nerovnováha. Pravdou je, že tento stav je do značné míry obdobný s drogovou závislostí. Tělo si zkrátka svou dávku vyžaduje.

V případě nezdravých jídel se jedná především o sladké potraviny obsahující cukr nebo slané a tzv. „křupavé“ (hranolky, chipsy). A velmi často to samozřejmě není potřebou našeho těla jako takového (že by mu tak markantně scházely například cukry, to je opravdu velmi velmi nepravděpodobné … ;-)).  V těchto případech jsou jedním z hlavních příčin nechtění „obyvatelé“  našich těl, tací, kteří v něm nemají co dělat. Řeč je samozřejmě o různých mikroorganismech jako jsou parazité, plísně, viry atd. Tito vytrvalí tvorečkové v našem těle nejenom žijí a parazitují na něm, ale jsou tam tak spokojení, že se značně množí. A například bílý rafinovaný cukr … ten vysloveně milují …

Parazité jsou všudypřítomní a mohou se do našeho těla dostat i ze vzduchu, nebo z téměř jakékoliv potravy. Naším cílem by dlouhodobě nemělo být to, abychom s nimi bojovali, ale abychom pro ně vytvořili nevhodné prostředí, aby se jim u nás zkrátka nelíbilo. Základem je snažit se nemít překyselený organismus a alespoň 2x do roka si dopřát cílenou očistu tlustého střeva.

Ani to však mnohdy nestačí a zejména na začátku je velmi vhodná účinná protiparazitová kůra. Pomocí speciálních rostlin a jejich účinků totiž dojde k rychlému vyhubení a současně odstranění těchto potvůrek z těla.

více

Proč je překyselení těla tak nebezpečné

V překyselených částech těla se často najednou zhroutí celý systém zásobování kyslíkem a živinami.

více

Zdraví podle pentagramu – kdy, co a jak

Abychom mohli moudrost systému pentagramu pěti elementů využít ve svůj prospěch, je důležité mít stále na paměti tři základní body:

  • každý prvek může pozitivně i negativně ovlivnit jakýkoli jiný prvek
  • žádný z prvků není důležitější nebo mocnější
  • naším cílem je ROVNOVÁHA VŠECH PĚTI ELEMENTŮ

Jak tedy zjistím, který prvek bych potřeboval zharmonizovat? Možností je několik, můžete se řídit např.:

1. Rok narození – element roku narození se někdy nazývá domintantním prvkem. Velmi často je nevyrovnaný právě on. Není to však pravidlo. Během života se stále učíme a vyvíjíme a slabé stránky našeho dominantního prvku už naopak můžeme mít zvládnuté a nevyrovnaným se může stát nějaký jiný nebo hned několik najednou. Pro výpočet roku vašeho narození můžete použít naši kalkulačku, která vás nasměruje na související články.

2. Zdravotní potíže, nemoci a orgány- zaměříte-li se na své problémové orgány a systémy, pomůže účinně harmonizovat jednotlivé živly

3. Podle ročního období- v každém ročním období převládá jiná energie, využijte toho a zregenerujte si tělo i s pomocí přírodních vlivů

www.PrirodniCestou.cz

Pentagram 5 elementů

Pentagram 5 elementů, www.PrirodniCestou.cz

více

Kalkulačka – pentagram 5 elementů/živlů

Pentagram 5 elementů

Pentagram 5 elementů

Oheň Země Kov Voda Dřevo

UPOZORNĚNÍ: Systém pěti prvků se řídí podle čínského kalendáře, který nezačíná 1.1. jako u nás, ale až 4.2. Lidé narození do 3.2. by proto měli zadat rok předcházející (při datumu narození 3. 2.1979 zadám do kalkulačky rok 1978)

 
více

Jaterní test online

Jak jste na tom se svými játry? Fungují v pořádku?

více

celkem 64 článků na 7 stranách