Žít intuitivně, žít svobodně

inspirace-pc

více

Vánoční poštovné – od 1300 zdarma :-)

více

Cesta uzdravení

pc214

více

Jak se propojit s moudrostí svého těla

více

Intuitivní myšlení

Ve wikipedii se o slově intuice dozvíte: “Intuice (z lat. in-tueor, in-tuitum, doslova v-hled) znamená vhled nebo náhled a v současném užití obvykle označuje náhlé poznání, chápání či odhad nebo rozhodnutí, které není zprostředkováno vědomým uvažováním a ačkoli bývá provázeno pocitem jasnosti a jistoty, není podloženo zřetelnými důvody.”

A tak to je :D Někdy se říká, že intuice “ovládá” pravá mozková hemisféra, ve skutečnosti nám intuici zprostředkovává šišinka mozková, která je jakousi anténou. To, jak jsem schopni přijímat intuitivní zprávy přes tuto anténu a zároveň jim rozumět a využívat ve svém životě, záleží na tom, jak propojené obě mozkové hemisféry máme. Přirozená hladina frekvencí mozku je obrazně řečeno zprava-doleva, zleva-doprava. Stále dokola :-) Předpokladem zdravé – přirozeně fungující mysli – je vyváženost této “frekvence”. Jestliže “uměle” (vědomě či nevědomě) upřednostňujeme jednu část – je jedno jakou – dochází k problémům. U někoho se to může projevit problémy zdravotními, u jiného vztahovými či finančními, téměř vždy to samozřejmě ovlivňuje další oblasti života nebo další situace.

více

Cesta k sobě – cesta odkládání masek

prirodnicesto11

více

Tvořit vlastní systémy

prirodnicestou10

více

Rozpoznat a porozumět

prirodnicestou-9

více

celkem 563 článků na 57 stranách