*Moje zkušenost s CaliVita

více

Dotaz: Liquid Chlorophyll nebo kurz intuice?

 

více

00 Intuitivní tarot: Blázen

pcblazne

Karta Blázen symbolizuje nové začátky, otevřenost, důvěru, nezávislost, spontánnost, někdy důvěřivost, pošetilost.
Blázen je o konci na začátku a o začátku na konci. O stálém plynutí a objevování „nového“.

Blázen je symbol duše, která se rozhodla vstoupit do lůna ženy a připravuje se v něm na obejmutí fyzického světa. Zrození – čehokoli, ne jen lidské bytosti – vnímáme jako začátek vývoje. Symbolika karty Blázen nám však umožňuje poznání, že nejde ve své podstatě o začátky a konce, ale jde o neustálé pokračování, neustálý pohyb – buď v kruhu nebo po spirále.

Souvislosti s kartou Blázen:

 

 

více

*Uvolnění emocí (kvantová mapa)

více

Nemocná játra = potlačené emoce

Tělo je zázračný systém, který se dokáže v podstatě sám postarat o svůj hladký chod, včetně potřebného “servisu” – očisty a regenerace. Klíčovou roli v tom sehrávají naše játra, která jsou na fyzické úrovni hlavním centrem pro zpracování potravy, na úrovni duševní jsou játra hlavním centrem pro zpracování našich emocí. V obou případech dochází k přeměně v energii, která se buď zapojí do vyživovacích, regeneračních na úrovni těla nebo tvůrčích procesů na úrovni mysli nebo je někam uložená. V případě potlačených emocí dochází k “uložení” v játrech a tím vzniku energetické nerovnováhy v nich. To ovlivňuje celkový stav jater, všechny jejich funkce a také naše reakce na vše, s čím se setkáváme (zejména na to, co je pro nás z nějakého důvodu “citlivé” a vyvolává to v nás nějaké emoce)

více

Cesty osudu otisklé v krevní skupině

více

celkem 563 článků na 57 stranách