Masáž pro podporu lymfatického systému

více

Nervový systém – funkce a příznaky nemocí

Nervový systém je hlavní komunikační kanál a společně se systémem hormonálním – endokrinním řídí a kontrolují všechny tělesné funkce. Nervová soustava využívá nervové impulsy, endokrinní soustava hormony, které jsou oproti nervovým impulsů pomalejší, ale jejich vliv je dlouhodobější. Nervový systém ovlivňují celý organismus – ať je to například růst červených krvinek, detoxikační procesy, schopnost plnohodnotného spánku či třeba vstřebávání živin z potravy.

Pentagram 5 prvků zvlášť s hormonálním a nervovým systémem nepracuje, přesto ať řešíte jakýkoli zdravotní problém – podpora nervového systému je zásadní a neměli byste jí opomíjet.

více

Oběhový systém – funkce a příznaky nemocí

Oběhový systém je stejně jako systém lymfatický nezbytný pro správné fungování těla. Oběhový systém má celou řadu funkcí, které souvisí s funkcí nejdůležitější –  přináší kyslík tkáním a odvádí oxid uhličitý. Vše zajišťuje za pomoci krve.

více

Lymfatický (imunitní) systém – Přírodní léčení a fytoterapie

Příčiny přetížené a pomalé lymfy

Při dysfunkcích související s lymfatickým systémem je třeba si opět připomenout, že přetížení lymfatického systému způsobuje vnitřní toxicita (zamoření odpadními látkami a překyselení). Zanesená lymfa a její nedostatečná funkce či stagnace vždy pramení ve zvýšeném množství toxinů v krevním oběhu – v naší krvi. V případě, že máme čisté vylučovací cesty (mezi které patří nejen tlusté střevo, ale také ledviny, plíce a pokožka), máme automaticky čistou krev i lymfu. Zásadní jsou pro přirozenou detoxikaci zdravě fungující játra.

více

Trávicí systém – funkce a příznaky nemocí

Hlavními úkoly trávicí soustavy je mechanické či chemické zpracování potravy, vstřebávání živin z ní a následně vyloučení jejích zbytků z těla ven. Během metabolismu se jednotlivé živiny stávají součástí krevním a lymfatickým systému. Trávicí systém je dlouhý 8-9 metrů a začíná v ústech, pokračuje trávicí trubicí a konečnou fázi zajišťuje systém střev, který ústí do konečníku.

Jednotlivé části trávicího systému:

více

Cvičení 5 Tibeťanů

Dostalo se ke mně velice hezky zpracované české video o cvičení 5 Tibeťanů, které jsem zmínila v Kurzu Fytoterapie a aromaterapie – Lymfatický systém. Můžete samozřejmě cvičit celou sestavu nebo si z ní vzít inspiraci pro několikaminutové protahování kdykoli během dne.

více

celkem 579 článků na 58 stranách