Zápal plic – pneumonie

Mezi časté zánětlivé plicní onemocnění patří pneumonie neboli zápal plic.

Příčiny a příznaky onemocnění

Příčinou onemocnění zápalem plic mohou být virové i bakteriální infekce, plísně, ale původ může být také parazitární. Podle příčin se pneumonie rozděluje na:

 • Komunitní – původcem jsou bakterie nebo viry, osoba se nakazí v běžném prostředí
 • Nozokomiální – je diagnostikována v případě, že se člověk nakazí v nemocnici.
 • Vznikající oslabením imunity – vzniká na základě oslabení imunitního systému při některých chorobách. Např. AIDS, rakovinná onemocnění. Onemocnění mohou vyvolat kromě virů nebo bakterií vtomto případě vyvolat také houby nebo prvoci. Průběh nemoci je vždy závažný.
 • Hypostatická – se může rozvinout u osob s dlouhodobým omezením pohybu. U pacientů upoutaných na lůžko se v zádových partiích plic hromadí krev a hlen, čímž vzniká příznivé prostředí pro některé druhy bakterií.
 • Neinfekční – vzniknout může například při zvracení, vdechnutím obsahu žaludku. Kyselost pak způsobí narušení tkáně plic a vznikne zánět.
 • Aspirační – vzniká vdechnutím chemikálií nebo cizího tělesa.
 • Inhalační – vzniká vdechnutím jedů či škodlivých výparů dráždících celé dýchací ústrojí.

Mezi obecné příznaky patří suchý kašel (později s vykašláváním hlenu), teploty nebo i horečky, bolesti na hrudi, případně i dušnost. Další symptomy se mohou lišit podle původu onemocnění. Například u pneumonií virového původu může mezi příznaky patřit i nevolnost, bolesti kloubů a hlavy apod.

Rizikové faktory a prevence

Základem prevence je tedy zejména zdravý život styl a zejména na jaře a na podzim cílené posilování imunity. Hlavními příčinami jsou:

 • Největším rizikovým faktorem je pohyb v infekčním prostředí, což může být prakticky kdekoli (škola, práce, autobusy, nemocnice,…)
 • Snížená imunita
 • Nevyvážená strava, nedostatek vitamínů, minerálů apod.
 • Nemoc
 • Nadměrné užívání alkoholu
 • Kouření

Ohroženi jsou také pacienti upoutaní na lůžko nebo pacienti s nemocí snižující kvalitu vědomí nebo obranných dýchacích reflexů.

Zápal plic a pentagram 5 elementů

Podle systému 5 živlů je příčina zápalu plic v nerovnováze elementu kov. Právě kov ovládá plíce a tlusté střevo, což jsou orgány, které mají na obranyschopnost organismus zásadní vliv.

Trpíte-li často na nemoci plic a dýchacích cest zaměřte se na zharmonizování svého elementu kovu.

Přírodní léčba zápalu plic

Pokud chcete, aby vaše tělo co nejrychleji získalo zpět pevné zdraví, můžete léčbu pneumonie podpořit přírodními přípravky. Ty vám pomohou nejen při samotné nemoci, ale samozřejmě v ideálním případě jako účinná prevence:

 • Česnek – svým antibakteriálním, antivirovým a protizánětlivým působením je tento přípravek sobsahem česneku a petržele ideálním pomocníkem při zápalu plic i mnoha dalších onemocněních.
 • Mořské řasy – díky protizánětlivým a protivirovým účinkům zmírňuje tento přípravek svýtažkem zmořských řas, aloe a dalších rostlin projevy a průběh zápalu plic a může také pomoci předcházet případným komplikacím, zároveň podporuje imunitu a má bolest tišící účinky.
 • Omega 3 mastné kyseliny – posilují obranyschopnost organismu. Navíc působí také proti zánětům.
více

Přestat si lhát a uzdravit se

Pokud lžeme sami sobě (což my lidé děláme s neuvěřitelnou chutí a vytrvalostí), pak dochází k problémům. V psychologii (zejména psychoanalýze) se tato sebeobelhávání nazývají obrannými mechanismy.

Některé z nich jsou v zásadě normální a neškodné. Pomáhají nám se vyrovnat s některými obtížnými fakty. Například racionalizace nám pomůže uvědomit si, že to, co jsme chtěli a nezískali, vlastně není nic až tak světoborného, bez čeho bychom se neobešli, a tak můžeme pokračovat dál.

Nevědomé obranné mechanismy

Problém vzniká, stávají-li se obranné mechanismy nevědomými. Ve chvíli, kdy o nich naše vědomí nemá žádné zprávy, netuší o jejich používání a je přesvědčeno, že k ničemu takovému nedochází. Pak může dojít k popírání, potlačení nebo vytěsnění určitých dějů nebo jevů.

Když se ale nevypořádáme s určitým vnitřním nebo vnějším konfliktem,  opakujeme neustále stejné chyby nebo nevhodné vzorce chování, které nás časem dovedou k podobné nepříjemné zkušenosti

Člověk své vlastní negativní stránky a nezpracované a potlačené konflikty často vidí v ostatních (podle sebe – soudím tebe) anebo urputně brojí proti něčemu, čím ve skutečností sám je a nechce se s tím smířit a přiznat si to (například není výjimkou, že člověk s potlačenými homosexuálními sklony ostře vystupující právě proti takto orientovaným lidem).

Další možností může být tzv. přesun, kdy si například vyléváme zlost na své rodině a jsme přesvědčeni, že nás oni dohánějí k šílenství, přestože zdroj hněvu tkví v našich vnitřních rozporech.

Konverze neboli somatizace aneb jak zacházet s vnitřními konflikty

Nevyřešené vnitřní konflikty, traumata, frustrace a nevědomé obranné mechanismy mohou vyvolat somatické (tělesné) nemoci a obtíže. Mohou se projevit na fyzickém těle, případně jako nervové či duševní nemoci.

Chceme-li se uzdravit, musíme začít uzdravením svého nitra. To, co se děje mimoděk, co je skryto v našem podvědomí, to je třeba si uvědomit. Negativní dopady obranných mechanismů ztrácejí sílu, pokud si jejich činnost uvědomíme. Když se tak stane, získáváme kontrolu my nad nimi, zatímco dosud ji měly síly našeho nevědomí nad námi.

Představte si vnitřní nevědomé konflikty jako stíny nebo temná zákoutí. Je třeba si na ně posvítit. Odhalit je. Nemůžeme se vypořádat s něčím, o čem nevíme. Nemůžeme bojovat s něčím, co nedokážeme pojmenovat. Je proto potřeba vymést zapomenuté a těžko dostupné kouty své mysli a vnést do nich světlo. Pochopit, co a proč se v nás vlastně odehrává.

Máte odvahu?

Můžete zůstat doborovolně slepý a hluchý – k sobě samému. Trvat si na svém, dál si lhát a nechat stíny v podvědomí bujet, žít si a páchat škody na mysli i na těle. Můžete si dál žít ve změti křivd, lítosti a sebelítosti, beznaděje, obviňování,… končícími zdravotními potíži.

Můžete se ale také vydat cestou sebepoznání. Cesta to není dlážděná, naopak se připravte na značné výmoly, nečekané překážky a značná převýšení. Dalším bonusem..;-) je značná energetická i časová náročnost takové cesty, ale když se po ní vydáte, brzy zjistíte, že bdělý a uvědomělý život, který držíte pevně ve svých rukách, stojí za to.

více

Žlučníkové – žlučové kameny

Žlučník je poměrně malý orgán, který měří u dospělého člověka asi 8 cm do délky a 4 cm do šířky. Nachází se v břišní dutině, hned u jater, se který je spojen. Obecně představuje rezervoár – jako zásobárna a dávkovač žluči, kterou potřebujeme ke správnému trávení.

Moderní medicína si ze žlučníku nedělá příliš hlavu a je-li s ním problém velmi často navrhují se tohoto „zlobivého“ orgánu jednoduše zbavit a chirurgicky žlučník odstranit. Věřím, že každý čtenář těchto stránek už pochopil, že tudy cesta k harmonii těla opravdu nevede. Naším cílem by tedy mělo být žlučník a žlučové cesty zpřístupnit a ozdravit, aby mohly fungovat tak, jak mají. Patříte-li mezi ty, kteří už mají vyoperovaný žlučník, podporujte tělo dvojnásob.

Co je to žluč a k čemu nám slouží?

Žluč se produkuje v játrech, odkud odtéká do žlučníku. Tam se pak skladuje a koncentruje a po najezení se vyplavuje do tenkého střeva. V tenkém střevě probíhají procesy trávení. I žluč je tekutinou, která je nezbytná pro správné trávení. Velmi důležitou roli hraje zejména při trávení a vstřebávání tuků. Bez žluče by se tuky z potravy nemohli vstřebávat v takovém množství než je nutné. Kromě toho by se omezilo i vstřebávání některých v tucích rozpustných látek, jakými jsou například vitaminy D, E, K, A.

Příčiny žlučníkových kamenů

Žlučové kameny jsou tvrdé usazeniny, které vznikají ze žluči ve žlučníku a vývodech z nich – žlučovodech. Žlučníkové kameny se mohou lišit svou velikostí i skladbou, mohou mít konzistenci písku, ale mohou narůst i do velikosti menšího ovoce. Žlučové kameny vznikají tehdy, když se nějakým způsobem změní zastoupení látek v samotné žluči. Existuje několik příčin vzniku žlučových kamenů.

Vysoký obsah cholesterolu ve žluči – pokud je ve žluči vyšší obsah cholesterolu než by měl být, může se ve žluči začít srážet a formovat krystalky, které se později seskupují do kamenů. V takovém případě se tvoří cholesterolové žlučové kameny, které jsou typicky žluté barvy.

Vysoký obsah bilirubinu ve žluči – některé poruchy jater (cirhóza, zánět …) způsobují zvýšenou produkci bilirubinu v játrech. Ten se sráží a pak formuje kameny, které protože jsou z bilirubinu, bývají černé.

Nesprávné vyprazdňování žlučníku – pokud odtoku žluče ze žlučníku brání nějaká překážka, nedochází ke správnému vyprazdňování. Žluč ve žlučníku a žlučovodech stagnuje a následně se usazuje, až vznikají kameny.

Nadměrný stres – při stresu dochází ke stažení žlučovodů a tím blokování odtoku žluči

Překyselení organismu  

Příznaky žlučových kamenů

Pokud se ve žlučníku vytvoří žlučové kameny, člověk o nich nemusí dlouhou dobu vůbec vědět. V případě, že se projeví, obvykle vyvolávají bolest. Bolest při žlučových kamenech je lokalizovaná nejčastěji do pravé horní části břicha a obvykle jde o bolest náhle se zjevující a poměrně silnou, která má tendenci se zvyšovat. Bolest ze žlučových kamenů však může člověk pociťovat i uprostřed břicha, v pravém rameni nebo v zádech. Záchvat bolesti může trvat několik minut, ale ani bolesti trvající hodiny nejsou ničím neobvyklým.

Kdo je žlučovými kameny ohrožen nejvíce?

Obecně touto chorobou trpí více ženy, nejvíce ty po šedesátém roce života. Nadváha a těhotenství jsou také rizikové faktory vzniku žlučových kamenů. K dalším rizikovým faktorům patří cukrovka – diabetes mellitus, konzumace potravy bohaté na tuky a cholesterol nebo užívání léků, které obsahují estrogen.

 

Jak proti žlučových kamenům přírodní cestou?

Podle systému 5 elementů spadá žlučník pod živel dřevo a problémy s ním nám ukazují, že tento element nemáme v harmonii. Kromě každoroční detoxikace jater a žlučníku předejdete nebo se zbavíte žlučníkových kamenů pomocí přírodních látek:

 • Základem je podpora funkce žlučníku a zharmonizování celého trávicího traktu. Velmi účinný je nopal nebo vojtěška
 • Chlorofyl detoxikuje celé tělo, zejména játra a pomáhá odstranit usazeniny ve žlučníku.
 • Dodáním trávicích enzymů podpoříte trávení a usnadníte tak práci žlučníku
 • Česnek potlačuje tvorbu žlučových kamenem a účinně zmenšují také již existující.
 • Lecitin podporuje trávení tuků
 • Jsou-li základem problémů se žlučníkem stresové záležitosti, zaměřte se také na podporu psychiky.
více

Země (žaludek, slezina) – psychika, nemoce

Element země, která představuje střed čínského cyklu pěti prvků, ovládá orgány žaludek a slezinu. K tomuto okruhu se však řadí také slinivka a smyslem, který je pro zemi typický, je pak chuť. Nerovnováha země se může projevit velkým množstvím fyzických i psychických obtíží. Které to jsou?

Fyzické problémy na úrovni sleziny a žaludku

Slezina je odpovědná za regulaci tělesných tekutin a jejich zpracování, účastní se vyživování svalů a dalších tkání a také udržuje správnou polohu orgánů. Společně s žaludkem zajišťuje metabolismus a podílí se na zpracování potravy. V žaludku také sídlí velká část imunitního systému. Problémy s elementem země se mohou projevit i na dalších místech energetického okruhu těchto hlavních dvou orgánů. Jedná se například o lymfatický systém, dásně, jícen, kostní dřeň a podobně.

Mezi první projevy nerovnováhy země patří zvýšená chuť na sladké a problémy se zažíváním, jako jsou žaludeční nevolnosti, průjmy, žloutnutí obličeje a podobně. Projevit se může však i celá řada dalších obtíží:

 • Hubnutí, nebo naopak tloustnutí
 • Záněty a krvácení zdásní, paradontóza
 • Rozpraskané rty, opary, podrážděné sliznice
 • Hemeroidy
 • Otoky
 • Zavodnění organismu
 • Krvácení znosu, tvorba modřin
 • Onemocnění štítné žlázy
 • Ochablost svalů
 • Poruchy hypofýzy či hypotalamu
 • Žaludeční vředy
 • Hormonální poruchy
 • Závratě
 • Nechutenství

Psychické projevy nerovnováhy prvku země

Pakliže není element země v harmonii, projeví se to jak na fyzických problémech, tak i na duševním rozpoložení, neboť tělo a mysl jsou pevně spjaty. Problém na jedné straně, může vést k potížím na straně druhé a naopak. To, že je váš element země v nerovnováze můžete na psychice poznat podle následujících projevů:

 • Materialismus, přízemnost
 • Extrémní praktičnost, pragmatismus
 • Omezený pohled na svět
 • Ustaranost, úzkost, obavy o hmotné zajištění, neschopnost uvolnit se
 • Extrémní ochranitelské pudy

V opačném případě (je li element země příliš slabý):

 • Nezodpovědnost a neschopnost věnovat se povinnostem
 • Pocit ztráty pevné půdy pod nohama
 • Potřeba pozornosti, vynucování zájmu, potřeba ochrany
 • Opakované pocity nedostatku (lásky, ochrany, hmotných statků, štěstí,…)

Co škodí elementu země a jí svěřeným orgánům?

Harmonii může narušit přílišná ustaranost, nedostatek lásky, zázemí, pocity osamění a zbytečnosti, také napětí a obavy.

Z jídla škodí zejména rafinované cukry, sladkosti (špatně působí i příliš mnoho ovoce), bílá mouka, přemíra mléčných výrobků.

Zhoršení a komplikace příznaků může vyvolat také konzumace studených potravin, pobývání v chladném a vlhkém prostředí.

Pro zlepšení stavu je vhodné pozměnit jídelníček. Omezit syrovou zeleninu a ovoce a nahradit dušenou zeleninou (špenát, květák, dýně, mrkev,…). Vhodná je také rýže, fazole, hrách, proso, drůbeží a jehněčí maso, česnek, cibule a podobně.

více

Oheň (srdce a tenké střevo) – nemoci a zdravotní potíže

Oheň je zosobněním slunce, léta, radosti a tepla. Pod vládu tohoto elementu spadá v našem těle srdce a tenké střevo. Oheň je však také zodpovědný za termoregulační funkci. Ze všech prvků se právě tento řídí emocemi, vášněmi a vzruchy a smyslem jemu náležícím je řeč, neboť staří Číňané věřili, že emoce sídlí v srdci a jejich vnějším projevem je právě řeč, jenž má v tomto orgánu svůj původ.

Fyzické projevy nerovnováhy na úrovni srdce a tenkého střeva

Silný a harmonický oheň zajišťuje naši vitalitu a elán –  schopnost mít radost ze života a cítit se plni energie. Není li tento prvek v rovnováze s ostatními, mohou se objevit fyzické potíže nejen na úrovni tenkého střeva a srdce, ale také v nesčetných souvisejících oblastech.

Srdce je orgán odpovědný za pumpování krve do celého těla, problém s ohnivým elementem se může ukázat v podobě:

 • Poruch krevního tlaku
 • Nespavosti
 • Pocení a návalů horka
 • Zarudlý obličej
 • Nepravidelnost tepu (zrychlený nebo zpomalený tep, arytmie)
 • Poruchy termoregulace
 • Blokády páteře voblasti hrudi
 • Bušení srdce
 • Neklid

V případě, že je element ohně výrazně oslaben může se projevovat nízkým tlakem, zpomaleným tepem, špatným prokrvováním končetin, modráním nehtů a rtů. Také se dostavuje vyčerpanost, ztráta energie a únava, sinalý obličej.

S tenkým střevem se pak mohou pojit problémy s trávením. Při přílišném působení ohnivého prvku, který vysušuje, je to zejména zácpa. Naopak, je li oheň slabý, je člověk spíše ohrožen průjmy.

Nerovnováha ohně na fyzické úrovni

Prvek ohně má své místo samozřejmě také v naší psychické stránce, i zde plní své úkoly, a neplní li je, jak má – projeví se to. Nedostatečná funkce prvku ohně se dá rozpoznat podle následujících emocionálních obtíží:

 • Ztráta chuti do života
 • Neschopnost pociťovat radost a zaujetí přítomným okamžikem
 • Chladnost vcitech
 • Potíže vsexuální oblasti, frigidita
 • Sklony kdepresi
 • Potíže sřečí

Naopak přebujelý prvek ohně může způsobovat následující potíže:

 • Agrese
 • Impulzivita
 • Nadměrné libido
 • Neklid, hysterie, nespavost
 • Přebytky energie, hyperaktivita
 • Nezodpovědnost, neschopnost emoce kontrolovat rozumem
 • Sebestředné vystupování
 • Přehnaná extroverze až excentrismus
 • Překotná hlasitá řeč

Jak pomoci ohni k rovnováze

Ohnivému elementu škodí pohodlný život bez fyzického pohybu, také není nijak vhodná nadměrná konzumace jídla – tento prvek se pojí s létem, kdy je potřeba přísunu potravin nejnižší v celém roce. Oheň má rád hořkou chuť, jeho rovnováhu podporuje zelenina, saláty, kukuřice, pohanka, šalotka, luštěniny, ředkvičky apod. Zejména v létě bychom měli dbát na to, abychom co nejméně solili, musíme omezit přísun uzenin, smažených a tučných jídel a dalších těžkých pokrmů.

Našemu srdci, a tudíž i ohni, prospívá pohyb, a naopak jej ničí obezita. Také překyselení organismu je pro srdce zatěžující. Dbát bychom měli na přísun nenasycených mastných kyselin omega3 a omega6, které srdce pro správnou funkci nutně potřebuje.

více

Voda (ledviny a močový měchýř) – nemoci a zdravotní potíže

V cyklu elementů Wu Xing představuje voda prvek odpovědný za ledviny a močový měchýř, což jsou orgány hospodařící s vodou. Dostane-li se tento element do nerovnováhy, může se to projevit dysfunkcemi na úrovni těchto orgánů, ale i v mnoha dalších oblastech, které jsou na činnost ledvin nebo močového měchýře napojeny. Podporou orgánů ovládaných vodou a tohoto prvku v těle jsou pak pevné kosti a páteř. Ze smyslů vodě náleží sluch.

Ledviny a vrozená energie

Podle staré čínské medicíny jsou ledviny orgánem, v němž je uložena vrozená část naší životní energie, další část je pak doplňována dýcháním, stravou či cvičením a cirkuluje v celém těle. Chceme li zachovat svou energii Čchi při síle, musíme se začít zabývat svou životosprávou. Oslabení této energie může být způsobeno:

 • Nedostatkem pohybu
 • Nadměrným užíváním alkoholu
 • Užíváním drog, léků
 • Nezdravým, jednostranným stravováním
 • Stresem, napětím, nedostatkem odpočinku a spánku

Psychické a fyzické problémy spojené s ledvinami

Ledviny jsou velmi zranitelné zejména v zimním období, které je ztotožňováno právě s elementem vody. O ledviny je však třeba se starat po celý rok. Je li jejich funkce narušena, může docházet k různým obtížím a onemocněním:

 • Studené končetiny
 • Slabá imunita
 • Potíže skoncentrací a pamětí
 • Otoky nohou
 • Alergie
 • Poruchy pohlavních funkcí
 • Slábnutí kostí
 • Poruchy metabolismu

Na psychické úrovni se pak může špatná funkce ledvin a vodního elementu jako takového projevit následujícími způsoby:

 • Apatie, rezignovanost, slabá vůle, nerozhodnost, pasivita, submisivní chování
 • Zmatenost, tíseň, sklíčenost, pocit ztráty pevného bodu vživotě, dezorientace, příliš silný vliv nevědomí

Příčiny disharmonické funkce ledvin a vodního prvku

Příčin vedoucích k narušení funkce vody a s ní spojenými orgány může být celá řada. Jelikož jsou tělo a mysl úzce provázány, mohou příčiny pramenící z psychických problémů vyústit ve fyzická onemocnění, i naopak. Mezi časté příčiny poruch spojených s okruhem vody lze řadit již výše zmíněnou špatnou životosprávu, nedostatek potřebných živin, vitamínů a minerálů, přílišné množství jednoduchých sacharidů ve stravě, genetické faktory, vystavení chladu, oslabení imunity a podobně.

Další problémy spojené s elementem vody

Nerovnováha vody se může projevit i řadou dalších zdravotních problémů, jako jsou záněty močových cest, inkontinence, ztráta energie, nízký tlak, ischias, výhřezy plotének, bolesti kloubů, potíže se sluchem (onemocnění sluchovodů, nedoslýchavost,…), fobické poruchy, paranoidní sklony, schizofrenie, pocit méněcennosti, ztráta chuti do života, citlivá či rezignační reakce na psychickou zátěž, nezkrotná chuť na slané.

Jak pomoci elementu vody získat rovnováhu?

Element vody můžete kultivovat správnou stravou, dechovými a fyzickými cvičeními. Sílu vody podporuje slaná chuť, při oslabení tohoto elementu proto zařaďte do jídelníčku mořské ryby a řasy, používejte mořskou sůl, luštěniny, celozrnné obiloviny. Snažte se dopřát si alespoň 2 teplá jídla za den. Nebojte se ani úprav, jako je pečení. Vyhýbejte se jednoduchým cukrům.

více

Kov (tlusté střevo a plíce) – nemoci a zdravotní potíže

Element kovu v cyklu 5 elementů zastává funkci ochránce dvou orgánů – tlustého střeva a plic. Tyto orgány se nazývají párové – spolu související, kdy neharmonie jednoho ovlivní funkci druhého.

Oba tyto orgány jsou prostředníky výměny a kontaktu se světem. Plíce zajišťují cyklus dýchání (přijímání a odevzdávání vzduchu) a tlusté střevo je součástí cyklu přijímání a vylučování potravy.

Nemoci a zdravotní potíže

 • Zácpy nebo průjmy a další trávicí obtíže
 • Nadýmání
 • Zánět slepého střeva
 • Oslabení imunity
 • Častá nachlazení a rýmy
 • Dýchací obtíže (zpomalené nebo zrychlené dýchání, nepravidelné dýchání a další poruchy)
 • Zánětlivá onemocnění plic a dýchacích cest
 • Astma

Tlusté střevo i plíce ovlivňují celou řadu dalších orgánů a činností v těle. Problémy s těmito orgány se mohou tudíž projevit i zdravotními potíži, které s nimi běžně nejsou spojovány. Nesprávně fungující tlusté střevo a plíce proto signalizují také:

 • Kožní onemocnění
 • Problémy se sliznicemi
 • Bolesti zubů či hlavy
 • Zvýšená kazivost zubů
 • Ztuhlá a bolestivá krční páteř a ramena
 • Bolesti v oblasti bederní páteře
 • Alergie, kožní vyrážky, otoky a ekzémy
 • Překyselení organismu (nedostatečné dýchání a zanesené tlusté střevo patří mezi základní příčiny překyselení)
 • Bolesti hrudní páteře a mezi lopatkami

Emocionální poruchy spojené s disharmonií kovu

Nerovnováha kovu se může projevit také emocionálně. Často je těžké posoudit, zda byly negativní emoce příčinou fyzických obtíží, nebo naopak zda vlivem fyzických obtíží došlo k vyvrácení psychické rovnováhy. Tělo a mysl jsou velmi úzce a pevně provázány.

Jisté však je, že pokud „zatlačíte“ na jednu složku, projeví se to i na druhé. Podaří li se vám tedy zlepšit své fyzické zdraví, pocítíte pozitivní změny i na zdraví psychickém, a naopak – budete li pracovat na svém duševnu, mohou ustoupit mnohé obtíže psychosomatického původu.

A jaké psychické projevy se pojí s nerovnováhou kovu – tlustým střevem a plícemi?

 • Chronický smutek, melancholie, nostalgie vmezních případech až deprese
 • Zklamání a frustrace
 • Skleslost, ztráta energie a vitality
 • Posedlost, tkvění vminulosti
 • Hromadění majetku, sběratelství, majetnickost
 • Tvrdohlavost, sklony k usurpátorství
více

Zdraví podle pentagramu – kdy, co a jak

Abychom mohli moudrost systému pentagramu pěti elementů využít ve svůj prospěch, je důležité mít stále na paměti tři základní body:

 • každý prvek může pozitivně i negativně ovlivnit jakýkoli jiný prvek
 • žádný z prvků není důležitější nebo mocnější
 • naším cílem je ROVNOVÁHA VŠECH PĚTI ELEMENTŮ

Jak tedy zjistím, který prvek bych potřeboval zharmonizovat? Možností je několik, můžete se řídit např.:

1. Rok narození – element roku narození se někdy nazývá domintantním prvkem. Velmi často je nevyrovnaný právě on. Není to však pravidlo. Během života se stále učíme a vyvíjíme a slabé stránky našeho dominantního prvku už naopak můžeme mít zvládnuté a nevyrovnaným se může stát nějaký jiný nebo hned několik najednou. Pro výpočet roku vašeho narození můžete použít naši kalkulačku, která vás nasměruje na související články.

2. Zdravotní potíže, nemoci a orgány- zaměříte-li se na své problémové orgány a systémy, pomůže účinně harmonizovat jednotlivé živly

3. Podle ročního období- v každém ročním období převládá jiná energie, využijte toho a zregenerujte si tělo i s pomocí přírodních vlivů

www.PrirodniCestou.cz

Pentagram 5 elementů

Pentagram 5 elementů, www.PrirodniCestou.cz

více

Léto

Element ohně následuje v čínském cyklu pěti prvků po dřevu, z nějž vzniká. Třením dvou dřev se rodí jiskra a dřevo je také nezbytným palivem pro živení ohně. Ročním obdobím ohně je samozřejmě léto, denní dobou pak poledne a časné odpoledne, tedy doba, kdy je slunce nejvýš a je nejsilnější.

Léto jako čas nejbujnější vitality

Prvek ohně vnáší do života radost, vášeň, teplo, smích, světlo a sex. Je to impulzivní prvek řídící se city a divokými pudy. Oheň vzplál ze sálajících paprsků rozpálených letních dní a dává nám elán do života. Plně jsme nasáli energii, jíž nám poskytlo jako – a teď s ní můžeme hýřit. Energie léta pochopitelně směřuje ven, do světa.

Nedovolte plamenům, aby vás pohltily

Léto je optimistické a velice dravé. Je málo času zabývat se sám sebou, vážnými problémy a praktickými záležitostmi. Aktivity jsou v plném proudu, radosti, které dlouhé dny skýtají, jsou k nezastavení – a vše nepříjemné házíme v tuto chvíli za hlavu a odkládáme na bedra introvertně laděnému podzimu.

Léto a oheň jsou nezastavitelní cholerici, kteří v příliš silném žáru necítí mnoho odpovědnosti a už vůbec ne ohleduplnosti. Jsou taženi okamžitým potěšením. Oheň zajímá pouze to, co je teď anebo co bude velice brzy.

Vymkne li se oheň kontrole, může napáchat velké škody. Dokáže být agresivní a neukojitelný. Projevuje se obrovským libidem a člověk je příliš impulzivní. Je ovládán instinkty, vášněmi a city. Rozum nedokáže tyto výbuchy zvládat. Je třeba uhasit plameny kultivací prvku vody a nedovolit ohni, aby se rozrostl tak, že roztaví prvek kovu a chopí se moci, čímž se cyklus stane nerovnovážným.

Prožijte léto s harmonickým ohněm

Je-li náš prvek ohně v rovnováze a máme-li jej pod kontrolou, umožňuje nám plně využít možnosti letního období. Toto je skutečně čas, kdy bychom měli povolit své pevně utažené uzdy a dopřát si trochu zábavy a vzrušení, toho co máme rádi.

Tím, že léto prožijeme naplno, získáme elán do života, jehož dozvuk nás bude provázet i v nadcházejících chmurných dnech podzimu a pomůže nám přestát tíseň temné zimy. Léto je doba, kdy je třeba nahlížet doslova světlé stránky života. Nicméně v rámci našich možností. Nikoli na úkor budoucnosti. Utrhneme li se z řetězů, jsme bezohlední vůči vlastní budoucnosti – vůči zemi, kovu i vodě, na jejichž bedra naklademe vše, co jsme v létě odsunuli pro chvilková potěšení. Realita a rozum nás však dříve nebo později doženou.

Oslabený prvek ohně a nevyužitý potenciál léta

Je li prvek ohně slabý, obvykle převládne prvek kovu, který je trudnomyslný, zádumčivý a náleží k podzimu. Vládne li v létě, působí nepatřičně a nevyužívá zdrojů. Zatímco jaro a léto jsou období, kdy nám je energie dávána zvenčí – a také by měla být ven přiměřeně vypouštěna – podzim a zima jsou chvíle, kdy bereme energii zevnitř, ze zásob a také ji dovnitř směřujeme.

Nedokáže li se člověk v létě otevřít slunci a teplu a energiím, které nám dodávají, je prost elánu a radosti do života, je v útlumu v době, kdy má být na vrcholu sil. Promarněné léto s sebou přinese dlouhý a úmorný podzim a zimu. Člověk mnohem snáze propadne melancholickým stavům, jestliže si v sobě neuschoval pár paprsků slunce, které by ho provázely šerými dny.

Stravování v období léta

V parných letních dnech nám příroda dává vše, co si můžeme přát, ze slunce čerpáme potřebnou sílu a příliš navíc toho nepotřebujeme. Tomu by také mělo odpovídat letní stravování. V této době je čas věnovat se více než jindy přítomným okamžikům. Proto si i ve stravě bereme jen tolik, kolik je nezbytné.

Na léto je třeba omezit těžké a vysušující úpravy potravin jako pečení a smažení. Nepotřebujeme se zahřívat těžšími jídly ani ještě nepřišel čas shromažďovat zásoby na zimu. Omezujeme tedy i tučné potraviny, co nejméně solíme a vybíráme si sezónní plodiny, ovoce a zeleninu.

Vhodné jsou saláty a také červené potraviny (červená paprika, víno, třešně…), neboť barvou ohně a léta je červená. Z chutí zas k létu náleží hořká, která může sílu ohně povzbudit, máme li jí málo. Přemíra hořké chuti je však nežádoucí, neboť vede k nešvarům spojeným s přebujelým ohněm a může se projevit až žaludečními vředy. Snad není třeba zdůrazňovat, že v létě je více než jindy zásadní pitný režim.

více

Pozdní léto-začínající podzim

Země je elementem představujícím střed celého pětifázového cyklu a jejím obdobím je čas známý jako babí léto – tedy pozdní jaro a začínající podzim. Denní dobou tohoto prvku je pak pozdní odpoledne, kdy zpočátku je slunce ještě silné, ale ke konci se již kloní k obzoru, avšak ještě nepřináší tmu.

Pozdní léto jako doba sklízení toho, co jsme zaseli

Doba končícího léta je pro element země příznačná, neboť symbolizuje plodnost a hojnost. I v lidském životě je tomu tak, neboť se zemí se pojí dospělost, a to je čas, kdy bychom měli plně využívat zkušeností, znalostí a dovedností, na jejichž zvládnutí jsme se celé mládí připravovali. V pozdějším období je pak třeba začít se zaopatřovat na stáří.

Zemití, anebo přízemní?

Země je prvek odpovědnosti a pracovitosti. Zemědělci musí v době začínajícího podzimu, v čase sklizně, tvrdě pracovat na poli, aby obstarali obživu pro své rodiny na podzim a na zimu. Země je nejvíce praktický prvek. Svět poznává skrze rozum a smysly. Je to kovaný realista.

Lidé se v čase pozdního léta musejí začít také vracet na zem. Měli čas nechat se trochu unést vášnivým prvkem ohně, ale nyní musí myslet na věci praktické, musí se dokázat vrátit do své společenské role a přijmout plnou odpovědnost za sebe i za ty, kteří jsou na nich závislí. Dovolené a letní radosti končí. Jak se nachyluje podzim, dochází typicky u lidí k poklesu zájmu o různé volnočasové aktivity a k pohroužení se do povinností.

Tak jako je léto a mládí plné večírků a radostí a stáří je čas přemýšlení, je dospělost neodmyslitelně spjatá s prací a starostí o rodinu a blízké.

Nenechte se však příliš strhnout krátícími se dny a žloutnoucím listím. Pokud země převáží nad ostatními prvky, stává se člověk nadmíru přízemním a materialistickým nudným patronem. Může se také stát, že se člověk přespříliš pohrouží do obav a starostí o hmotné bytí. Je zatížen myšlenkami na to, jak obstarat sebe a svou rodinu. Dopadá na něj úzkost a nadává si za to, že v létě něco ze svých povinností zanedbal.

Je potřeba udržet v sobě i v tomto období trochu svěžesti jara, která nám dává energii hledět do optimistické budoucnosti a motivuje nás pro ni pracovat a usilovat o ni nejen z nezbytné povinnosti, ale také pro radost, pro to, že se těšíme, co zítřek přinese.

Doba zralosti s vyváženým prvkem země

Babí léto je krásné období, kdy je k nám příroda nesmírně štědrá. V tuto dobu nás nejvíce zajišťuje a chrání, je naší pevnou půdou. Člověk s kultivovaným prvkem země je ochráncem a pevným bodem, o nějž se mohou ostatní opřít, tak jako je sklizeň časem, ke kterému všichni, kdož jsou závislí na plodech země, upínají své naděje.

Co když je element země slabý?

Babí léto může být obdobím velkých duševních rozporů. Není li v nás dostatečně silný prvek země, aby nám poskytl pevnou půdu pod nohama, můžeme se začít utápět v močálech. Začínáme trpět odcházejícím létem a nedokážeme se smířit s tím, co nás čeká. Člověk s oslabenou zemí je i v dospělosti nedospělým. Nedokáže přijmout své povinnosti, je nezodpovědný a nedokáže se postarat o to, o co je třeba. Příliš se mu zalíbila volnost a nevázanost ohně a léta a zasněnost dřeva a jara.

Stravování pro pozdní léto

Cítíme li v období babího léta emocionální nestabilitu nebo fyzické neduhy, je vhodné zkontrolovat a vylepšit svůj jídelníček. Pro element země je typická sladká chuť. Do jídelníčku zařazujeme potraviny, jako jsou jablka a hrušky, dýně, rýže, kukuřice, med, ořechy, hrách, sladké brambory, oves, žito, mrkev, rozinky, meruňky.

Pomalu je také načase zvýšit zastoupení živočišných tuků a bílkovin. V tomto období jsou vhodnou volbou sýry a mléko nebo smetana. Nejvhodnější tepelnou úpravou pro pozdní léto je potom krátké vaření.

více

celkem 587 článků na 59 stranách