Archiv rubriky: Mentální a emoční vzorce

Myšlenkové a kvantové mapy a intuice

více

Dotaz: Liquid Chlorophyll nebo kurz intuice?

 

více

Intuitivní myšlení

Ve wikipedii se o slově intuice dozvíte: “Intuice (z lat. in-tueor, in-tuitum, doslova v-hled) znamená vhled nebo náhled a v současném užití obvykle označuje náhlé poznání, chápání či odhad nebo rozhodnutí, které není zprostředkováno vědomým uvažováním a ačkoli bývá provázeno pocitem jasnosti a jistoty, není podloženo zřetelnými důvody.”

A tak to je :D Někdy se říká, že intuice “ovládá” pravá mozková hemisféra, ve skutečnosti nám intuici zprostředkovává šišinka mozková, která je jakousi anténou. To, jak jsem schopni přijímat intuitivní zprávy přes tuto anténu a zároveň jim rozumět a využívat ve svém životě, záleží na tom, jak propojené obě mozkové hemisféry máme. Přirozená hladina frekvencí mozku je obrazně řečeno zprava-doleva, zleva-doprava. Stále dokola :-) Předpokladem zdravé – přirozeně fungující mysli – je vyváženost této “frekvence”. Jestliže “uměle” (vědomě či nevědomě) upřednostňujeme jednu část – je jedno jakou – dochází k problémům. U někoho se to může projevit problémy zdravotními, u jiného vztahovými či finančními, téměř vždy to samozřejmě ovlivňuje další oblasti života nebo další situace.

více

Zdraví a osobní vůle

Naše vůle má velmi úzkou spojitost s naším zdravím.  Lidé se často vymlouvají na svojí slabou vůli a neuvědomují si, že slabá vůle je “jen” nedůvěra v sám sebe. Slabou vůli máme, když buď jednáme na základě vzorců chování, které nejsou v souladu s tím, co chceme, nebo pochybujeme o tom, co vlastně chceme nebo chtít máme :D

Nejde-li nám přestat například jíst “nevhodná” jídla, jednáme na základě nějakého vzorce chování, jehož základ je  v hlubší minulosti než je to, co se nám nyní zdá jako samotný spouštěč toho, že sníme něco, co vlastně jíst nechceme. Myslíme si, že máme slabou vůli, když si koupíme cestou do práce koblihu, přestože jsme si přeci předsevzali, že si jí už kupovat nebudeme.

více

Strach o zdraví

více

Je žárlivost nemoc?

více

celkem 19 článků na 2 stranách